Úvod

Hlavním zéměrem a snahou portrétisty je zachycení co nejvěrnější podoby.Tajemství věrohodné kresby lze shrnout do jedné jediné poučky.

Každý zkušený portrétista však dospěje (metodou pokusu a omylu) k závěru, že zachycení věrné podoby je dynamický a vývoji podléhající proces založený především na pozorování.

Zmíněný proces začíná pozorování základních tvarů na povrchu obličeje - očí, nosu a úst - a zaznamenávání jemných odchylek od ideálu naplňujícího zásady symetrie. (Při tomto pozorování vám může také pomoci znalost lidské anatomie.)

Poznáte, jakým způsobem se charakterové vlastnosti osoby sedící modelem projevují v její gestikulaci, postojích a držení těla. Přitom můžete také podvědomě zachytit některé hluboko ukryté emoce. ( Podobné prozření samozdřejmě zpravidla nepodléhá vědomé kontrole kreslíře.)

Při kresbě portrétů pro komerční účely je třeba uplatnit stejný přístup jako u každé jiné výdělečné činosti - poctivý a praktický. Klient od vás kupuje na zakázku vyrobený, ručně dělaný výrobek a jediné, co se od vás žádá, je uspokojivá míra věrohodnosti. Styl kresby je zcela ve vašich rukou a vaši zákazníci by s tímto faktem rozhodně měli být seznámeni.

Pokud portrét, na němž zrovna pracujete, uvidí větší počet osob, dostane se vám od nich pochopitelně nejrůznějších připomínek
(z nichž mnohé si budou navzájem odporovat). Řešením je buď trpjelivě naslouchat a dál si kreslit po svém, nebo omezit počet ,,kibiců" pouze na osobu, která si kresbu portrétu objednala. Snažte se vyhnout kresbě portrétů určených jako překvapení, pokud nemáte k dispozici fotografii schválenou klientem.

 Přeji vám na vaší umnělecké dráze mnoho zdaru.