Plochy hlavové části

Na obr.5 jsme použili mužskou hlavu k zobrazení některých ploch, kterou jsou na hlavě patrné. Přestože lebka je v podstatě oblým tvarem, lze na ní pozorovat i určité plochy. Zploštělá jsou například místa nad ušima a další výrazné plochy se zřetelně táhnou po stranách čela směrem k obočí. Další čtyři vypoukliny- nikoliv plochy-tvoří frontální a nadočnicové výběžky.U některých mužů se v místech mezi obočím tvoří vrásky, které vytvářejí další vertikální plochu.Oční důlky ohraničují ze spodu čelo a přecházejí v plochy, jež lemují čelo ze stran.Lícní plochy tvoří skupina svalů, které slouží k pohybu koutků úst a tváří směrem vzhůru.Vyznačuje-li se model plnějšími tvářemi či náznakem úsměvu, objeví se další plochy v okolí chřípí a nosu.Zmíněné svaly spolu se svaly v okolí úst vytvářejí vlivem osvětlení na každé straně rozdílné stíny.Plochy patrné na lidské hlavě se také, stejně jako u každého jiného živočicha,mění následkem nepatrných změn v kompozici.