Proporce hlavy při pohledu zpředu

Prvním krokem při kresbě hlavy zpředu (obr. č. 3 ) je opět rozdělení oválu po délce na dvě poloviny a umístění značek v každé čtvrtině jeho výšky.
Poté seřízneme ovál po stranách mezi značkami vymezujícími horní a dolní čtvrtinu.Oči umístíme na vodorovnou linii přetírající ovál nadvě části,zhruba v polovině vzdálenosti mezi svislou osoua seříznitými stranami oválu.Další krok spočívá v umístěníobočí,které lze ve skutečnosti namalovat kamkoliv,pokud zůstane dostatečně blízko očí.Nos se táhne podle svislé osy,ze středu až ke značce vymezující dolní čtvrtinu.Stejně jako v předcházejícím případě umístím rty do poloviční vzdálenosti mezi kořenem nosu a bradou.Na následujícím obrázkumůžete vidět vzájemné vztahy mezi jednotlivími rysy oblečeje.Prostor mezi očima rozdělím na tři části,z nichž každá pokrývá zhruba poloviční plochu,než jaká leží mezi svislou osou a seříznutými stranami oválu.Poté vedu čáry od vnitřních koutků očí přes okraje spodního rtu až k bradě.Protáhneme-li tyto čáry tak,aby protínaly strany oválu zhruba ve výšce očí,získáme přibližný obrys tváří.Zmíněné čáry tvoří dvě překrývající se písmena V nebo jedno W.Linie obočí leží na stejných přímkách jako protilehlá horní víčka a dohromady tvoří jaké si ležaté písmeno X.Svislé čáry spuštěné z vnitřních očních víček vymezují plochu oční kosti a svislé čáry vedené od očních panenek zase určují polohu koutku horního rtu.
Na základě těchto pomocných nákresů pak mohu dokončit jak portrét muže,tak ženy.Opět si můžete povšimnout některých drobných rozdílů mezi tvářemi muže a ženy,jako je například klenutější obočí u ženy,užší ústa a brada.Nos bývá u ženy menší a půvabnější.Mějte však na paměti,že tyto údaje jsou vždy jen přibližné a měli by sloužit pouze jako vodítka k ověření správnosti vašeho vnímání. Každý pohyb hlavy staví tyto proporce a jednotlivé rysy obličeje do naprosto jiné perspektivy, jelikož však hlava bývá na portrétech zobrazována jen několika určitými způsoby, nemůsíte si dělat starosti s nezvyklími a obtížnými polohami.Abyste získali větší jistotu při kresbě hlavy,doporučuji studovat její stavbu jak v praxi, tak s pomocí kvalitních publikací.Rozhodně není na škodu, pokusíte-li se napodobit techniku známých portrétistů.