Proporce hlavy z profilu

Na obrázku č. 2 můžete vidět nejprve hlavu nakreslenou z profilu jako ovál rozdělený po délce na dvě poloviny. Po straně shora dolů jsou umístěny v každé čtvrtině značky. Vzdálenost mezi dolními dvěma značkami je použita jako strana čtverce, jehož roh se nachází v levé dolní části obrázku a který představuje tvářovou část hlavy. Všimněte si, že horní levý roh tohoto čtverce leží v nejvypoukleším místě oválu, které zároveň označuje kořen nosu. Ze třetího obrázku lze také poznat, že horní strana zmíněného čtverce představuje linii očí; oko proto umístíme dovnitř oválu zhruba ve čtvrtině délky čtverce.
Délka nosu je zase shodná se vzdáleností mezi dvěma sousedícími výškovými značkami. Lícní prostor si vymezím úsečkou, která se táhne od kořene nosu k očnímu důlku. Dolní čelist začíná zhruba v polovině dolní strany čtverce a ucho se nachází zhruba v polovině výšky mezi obočím chřípím. Na čtvtém obrázku už si můžeme snadno představit celou hlavu. Čelo lehce ustupuje, podobně jako linie oválu, a rty umístíme do poloviční výšky mezi kořenem nosu a bradou. Třetí výšková značka zhora vymezuje zhruba začátek vlasového porostu, který se však liší v závislosti na konkrétním účesu i struktuře tváře a lze jej proto umístit kamkoliv.
Nezapomeňte, že vlasy mohou být různě husté, a nelze je proto zahrnovat do lebečních proporcí. Obecně platí, že při kresbě vlasů stačí sledovat linii myšleného oválu, Všiměte si také, že stejně jako při kresbě zepředu i zde je lebka výrazně protažená směrem k temeni.
V zavěrečné fázi můžete vidět, že ženská hlava je zhruba stejné velikosti jako mužská, ovšem s několika změnami. Čelo je plošší než u muže a nepřečnívá, dolní část tváře je drobnější a vzdálenost mezi výškovými značkami lze proto zkrátit. Porovnejte například rozdíl mezi vzdáleností od nosu k bradě na obou profilech.